FILE 70e

【表5 名作三十六佳撰 奥付分類一覧】

(2020.03.01)
提供者:ね太郎
  
表5 名作三十六佳撰 奥付分類一覧
  
表4奥付一覧を活版所名記載の有無、翻刻/編輯の使用、住所により分類した
 今古堂・瀧川民治郎・今泉堂のいずれかを含む
住所 一番地壱番地一番地(32aのみ壱番地)

編輯
01a 01b 04a 05a
06a 07a
01c 02a 02b 03a
03b 08a
 

翻刻
 [12a] 13a 14a
15a 16a 17a 23a
24a 25a 26a 27a
28a 29a 30a 31a
09a 10a 11a 18a
18b 18c 19a 20a
21a 22a
32a37a33a 34a 35a 36a


編輯
 07b 09b08b 10b04b 11b 23b 29b 30b01d


翻刻
22b 25b 26b 27b38a


なし
39a編輯
02c 03c 05b 06b 09c 12b 13b 14b 18d 31b
 12aのみ住所表記を左側に配置している。